LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sanatatii Text în vigoare începând cu data de 1 iulie 2009 TITLUL IV – Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat

Descarca Legea nr. 95
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 126 din 18 decembrie 2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgenta acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sanatatii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Târgu Mures

Descarca OUG nr. 126
LEGE Nr. 40 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgenta acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sanatatii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures

Descarca Legea nr. 40
ORDIN Nr. 277/777 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgenta acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sanatatii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Târgu Mures, aprobata prin Legea nr. 40/2004

Descarca Ordinul nr. 277
ORDIN Nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri în faza prespitaliceasca
Descarca Ordinul nr. 1092/1500

ORDIN Nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic
Descarca Ordinul nr.1091
Ordinul nr. 2011-21386/2007 privind unele masuri în asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca
Descarca Ordinul 2011 – 21386

ORDIN Nr. 1706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor
Descarca Ordinul nr. 1706

ORDIN Nr. 1764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si îngrijirile medicale definitive pacientilor aflati în stare critica
Descarca Ordinul nr. 1764

ORDIN Nr. 1765 din 22 decembrie 2006 privind arondarea judetelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomica din care fac parte, precum si distantele aeriene si terestre dintre un spital judetean si un anumit centru regional
Descarca Ordinul nr. 1765

ORDIN Nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii
Descarca Ordinul nr. 2021

ORDIN Nr. 1626 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti
Descarca Ordinul nr. 1626

ORDIN Nr. 905 din 16 iulie 2009 privind înfiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgentelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU)
Descarca Ordinul nr. 905

DECIZIE Nr. 1300 din 13 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91, art. 94 si art. 95 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 21 decembrie 2009
Descarca Decizie nr. 1300

ORDIN Nr. 1519 din 2 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizatie emis de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 8 decembrie 2009
Descarca Ordin nr. 1519

ORDIN al ministrului sanatatii publice si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 1.511/606 din 2 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a art. 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2008
Descarca Ordin nr. 1511