12/11/10

SMURD Bacau

In municipiul Bacau, deschiderea oficiala a SMURD Bacau a avut loc in data de 25 Septembrie 2009 si pina in prezent au fost inregistrate 1290 solicitari.

SMURD Moinesti a fost operationalizat la 21 Decembrie 2009 si pina in prezent au avut 222 solicitari.

In municipiul Onesti, deschiderea oficiala a avut loc la aceasi data de 25 Septembrie 2009 si pina in prezent au fost primite 446 solicitari.

Date de contact:

Dr. Elena Bilbor

Medic coordonator SMURD Bacau

Dna. Gianina Popivici

Asistent coordonator SMURD Bacau

Adresa: str. Spiru Haret nr 2-4, Bacau

Email: upubacau@yahoo.com